retortă (lat. retortus „răsu­cit”; CHIM., TEHN., METAL.), recipient de laborator sau in­dustrial, dm sticlă, metal sau materiale refractare, folosit pen­tru distilare la temperaturi mai ridicate. Ex. r. pentru distila­rea sau pentru reducerea zin­cului, a cadmiului etc, pen­tru pirogenarea cărbunilor sau a lemnului etc.