războaie de succesiune, denumire a războaielor purtate între diferitele case domnitoare pentru succesiunea la tronurile rămase vacante, ca urmare a lipsei urmaşilor direcţi. Cele mai cunoscute sînt: a) Războiul pentru succesiunea la tronul Spaniei (1701 — 1 714), provocat în urma morţii regelui Spaniei, Carol al II-lea, de pretenţiile lui Ludovic al XlV-lea, regele Franţei, la moştenirea spaniolă, b) Războiul pentru succesiunea la tronul Austriei (1740 — 1748), purtat între Prusia, Franţa, Spania, Bavaria, Saxonia şi Sardinia, pe de o parte, şi Austria, sprijinită de Anglia, Olanda şi Rusia, pe de altă parte.