rambleiere 1. (ind. Extr.) Ansamblul operaţiilor de umplere a golurilor rămase în urma unor excavări subterane. R. se face în scopul dirijării şi al reducerii presiunii exercitate de roci asupra unor lucrări de susţinere, al limitării tasărilor, al creării unor platforme de lucru, al prevenirii focurilor de mină etc. După modul în care se face transportul materialului de rambleu în subteran, r. poate fi uscată, pneumatică sau hidraulică; umplerea golurilor se poate face prin cădere liberă sau mecanizat. 2.(C0NSTR.) Executare a unui rambleu.