rambleu (DRUM.), lucrare de terasamente, de formă prismatică, alcătuită din materiale adecvate şi destinată să susţină suprastructura unei şosele sau a unei căi ferate. Se execută pe o suprafaţă de teren, special amenajată. R. se construiesc pentru a asigura continuitatea profilului longitudinal al căii, în conformitate cu proiectul.