Rostogol (IND. EXTR.), lucrare minieră provizorie cu secţiune redusă, având direcţie verticală sau înclinată şi prin care se transportă materialul extras în abataj către orizontul inferior; transportul materialului se face prin rostogolire şi alunecare, sub acţiunea greutăţii proprii.