Sensitometrie (FIZ.), ansamblu de metode folosite pentru determinarea sensibilităţii materialelor fotografice în raport cu intensitatea şi compoziţia spectrală a radiaţiei luminoase, cu durata şi caracterul expunerii, precum şi în raport cu modul de prelucrare (developare, fixare, spălare, uscare) a materialului. S. necesită surse de lumină cu intensitate şi cu distribuţie spectrală cunoscute şi constante în timp, procedee de expunere controlată, condiţii de prelucrare bine definite etc. Cele mai uzuale metode sensitometrice sunt DIN, AŞA şi GOST. Sensibilitatea materialului fotografic raportată la durata expunerii şe determină cu ajutorul unui instrument numit sensitometru.