rafinărie petrolieră, unitate industrială în care se face prelucrarea ţiţeiului pentru obţinerea de produse petroliere (combustibili lichizi şi produse intermediare necesare industriei chimice). Denumirea este improprie deoarece procesul propriu-zis de rafinare reprezintă o mică parte din activitatea unei r.p. Principalele r.p. din Republica Socialistă România se găsesc la Brazi, Ploieşti, Teleajen, Oraşul Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Dărmăneşti. Prima r.p. din România a fost aceea a lui Teodor Mehedinţianu de la Rîfov, lîngă Ploieşti, care a intrat în funcţiune în 1857.