Rişcanu, Teodor, om politic moldovean, unul dintre condu­cătorii organizaţiei progresiste „Asociaţia patriotică” (1846), care reunea marea majoritate a intelectualilor progresişti şi pre­gătea o acţiune armată pentru răsturnarea domnului Mihail Sturdza. După descoperirea com­plotului, R. a fost nevoit să se expatneze la Paris, unde a partici­pat, alături de N.Bălcescu, la pre­gătirea organizatorică a revolu­ţiei de la 1848 din ţările române. După revoluţie Teodor Rîşcanu s-a situat pe poziţii reacţio­nare, devenind, în perioada luptei pentru Unire, unul din­tre fruntaşii separatişti.