restauraţie, stil artistic francez din epoca Restauraţiei. El face trecerea în­tre stilurile empire şi Ludovic Filip. în arhitectură şi decoraţie, stilul r. menţine inspiraţia din an­tichitate, dar, sub influenţa romantismului, în cadrul lui începe să se manifeste admira­ţia pentru stilurile naţionale ale goticului şi Renaşterii (Viollet le Duc). Apare stilul trubadur (preromantic). In pictură, opo­ziţia dintre curentele clasic şi romantic este ilustrată prin Ingres şi Delacroix.