Radu Mihnea, domn al Tării Româneşti (1601 — 1602, 1611, 1611-1616, 1620-1623) şi al Moldovei (1616-1619, 1623—1626). în politica internă s-a sprijinit mai ales pe boierii greci, ceea ce a provocat o mişcare a boierimii autohtone împotriva lui. A favorizat eliberarea ţăranilor dependenţi din condiţia de r u m â n i e. în politica sa externă, a fost cu totul supus turcilor.