Semnal 1. (FIZIOL.) Agent, iniţial indiferent, care precedă un agent cu o anumită valoare biologică, anunţându-I pe acesta. Dobândeşte valoarea de s. în urma unui număr oarecare de asocieri, adică în cursul elaborării unui reflex condiţionat. V. şi semnalizare. 2. (TELEC.) Fiecare dintre fenomenele fizice, constând în succesiuni continue sau discrete de valori ale mărimilor lor caracteristice, provocate pentru a putea fi utilizate ca purtătoare ale unei anumite semnificaţii (numită, în teoria informaţiei, mesaj). După natura lor fizică, s. pot fi: acustice, transmisibile direct, la distanţe şi cu viteze mici şi improprii pentru transmisiunea simultană a mai multor mesaje; optice, transmisibile direct, la distanţe foarte mari şi cu viteze extrem de mari (viteza luminii); electromagnetice, transmisibile pe fire conductoare sau fără fir, prin intermediul unor instalaţii speciale, la distanţe foarte mari, cu aceeaşi viteză ca cele optice şi adaptabile pentru transmiterea unui număr mare de mesaje simultane; combinate (ex. Electromagnetice şi acustice). În transmisiunile prin oscilaţii de înaltă frecvenţă, s. (numite s. modulate) reprezintă oscilaţii sinusoidale de înaltă frecvenţă (s. purtătoare), ai căror parametri (amplitudinea, faza sau frecvenţa, după tipul de modu1aţie) sunt variaţi relativ lent de s. corespunzătoare mesajului transmis (s. modulatoare). Semnalele optice se pot da cu braţele, cu pavilioane, cu felinare colorate etc.; semnalele acustice se dau cu fluierul, cu sirena etc. 3. (TRANSP.) Aparat sau instalaţie destinate transmiterii unor semnale (2).
— 5. de cale ferată, semnal cu ajutorul căruia se transmit instrucţiuni referitoare la circulaţia materialului rulant, prin intermediul unui semnal (2). După felul indicaţiilor transmise, s. de c.f. se împart în: indi-catoare de semnalizare, care de obicei dau o singură indicaţie permanentă, şi în semnale fixe, care pot da indicaţii diferite privind circulaţia trenurilor şi mişcările de manevră. După construcţie, se deosebesc: semnale simple, semnale mecanice, semnale permanent luminoase. — S. rutier, semnal destinat transmiterii instrucţiunilor referitoare la reglementarea şi la dirijarea circulaţiei pe traseul unui drum. După construcţie se deosebesc: semnale permanent luminoase şi semnale indicatoare, cu inscripţii şi ’semne convenţionale şi care se găsesc la treceri la nivel de cale ferată, în porţiuni accidentate etc. 4. (ASTR.) Semnal orar, emisiune radio care dă ora exactă cu mare precizie, după anumite scheme de emisiune.