radioastronomie, capitol al astronomiei care foloseşte informaţiile obţinute prin radio-undele venite de Ia corpurile cereşti. R. s-a dezvoltat în ultimii 20 de ani sub impulsul dezvoltării electronicii. S-au realizat mari radiotelescoape, radiointerferometre pentru studierea radioundelor emise de corpurile cereşti. Radioundele pe care ionosf era le lasă s-o străbată au lungimile de undă cuprinse între cîţiva milimetri şi aproximativ 20 m. Pe sateliţii artificiali şi pe rachetele Cosmice se pot recepţiona unde radio cu lungimi de undă şi mai mari. Unele radiounde emise de corpurile cereşti sînt produse prin procese termice, altele prin accelerarea electronilor în cîm-puri magnetice (mecanism sincrotronic) etc. Prin procedee radar se pot trimite fascicule de unde radio asupra meteoriţilor, Lunii, planetelor şi Soarelui, observîndu-se radio-ecoul. Pe baza lor s-a constituit astronomia-radar capitol al r. Cu aceste mijloace s-au studiat curenţii meteoritici in timpul zilei şi pe vreme noroasă şi s-au determinat cu mare precizie distanţele în sistemul solar. R. a adus noi cunoştinţe despre Soare, Lună şi planete, despre Galaxia noastră şi Metagalaxie. R. a pus în evidenţă forma spirală a braţelor Galaxiei noastre, a adus date privind legătura dintre razele cosmice şi exploziile de supernove în care iau naştere radiounde, a permis sondarea celor mai îndepărtate regiuni accesibile ale Metagalaxiei. Radio-sursele extragalactice, radio-galaxiile, emiţînd în domeniul undelor radio mult mai mult ca galaxiile obişnuite, şi în special cvasistelele, obiecte cosmice extragalactice de aspect punctal, intense emiţătoare de radiounde, sînt cele mai îndepărtate corpuri cereşti identificate. Distanţa pînă la care se poate ajunge în spaţiu cu radio-telescoapele este de citeva ori mai mare ca aceea la care se ajunge cu telescopul de 5 m diametru. Primele radiounde din Galaxia noastră au fost recepţionate de K. Jansky în 1932. Emisia radio a Soarelui a fost observată în 1942, prima radio-stirsă (Lebăda A) a fost detec¬tată în 1946, iar emisia hidrogenului neutru în lima de 21 cm a fost observată în 1951. R. are o deosebită importanţă în studierea structurii universului.