radiogoniometrie (TELEC.), metodă de măsurare a unghiului format de direcţia din care se emit semnale radio-electrice cu o direcţie de referinţă, bazată pe proprietatea de propagare rectilinie a undelor electromagnetice radiate de emiţător şi pe proprietăţile direcţionale ale cadrelor electromagnetice. Măsurătorile se efectuează cu ajutorul radiogoniometrelor, constituite din radio-receptoare prevăzute cu cadre electromagnetice verticale rotitoare, eventual combinate cu antene verticale.