radiofrecvenţă (TELEC), frecvenţă a unei oscilaţii sau a unei unde electromagnetice, folosită în radiocomunicaţii; poate avea valori cuprinse între 10 kHz şi 3 000 MHz.