Racoşul de Jos, comună în raionul Rupea, reg. Braşov, situată pe Valea Oltului. 2 540 loc. (1965). Exploatări de bazalt şi de calcar.