Sebiş, comună în reg. Crişana, situată pe valea pârâului Dezna; reşedinţa raionului Gurahonţ. 5 450 loc. (1965). Exploatări de andezit.