Schelă, comună în raionul Gorj, reg. Oltenia, situată la poalele munţilor Vâlcan. 1 570 loc. (1965). Exploatări de antracit, de argilă refractară şi de calcar.