Reni, Guido (1575-1642), pictor baroc italian, format la scoală boloneză a fraţilor Carracci. A lăsat o operă vastă, cupnnzînd compoziţii cu subiecte religioase şi mitologice, in care se remarcă tendinţe artistice eclectice, sentimentalism şi facilitate. R. a fost renumit pentru virtuozitatea reprezentării variate a privirilor înălţate spre cer, care sugerau martiriul u extazul. Op. pr.: frescele encii San Gregorio din Roma, „Aurora” de Ia Palatul Rospighosi, pînzele „Atalanta şi Ippomene”, „Ecce homo”, ..Portretul mamei”.