Romano, Giulio (zis şi Giulio Pippi) (1492 sau 1499-1540), pictor şi arhitect ita­lian, însemnat elev al lui R a f a e 1, cu care a colaborat Ia frescele Vaticanului şi pe care le-a terminat după moartea acestuia („Transfiguraţia”). Din 1527 s-a stabilit Ia Mantova, un­de a construit palatul „del Te”, pe care 1-a decorat cu fresce. Printre creaţiile sale arhitec­turale se numără şi vilele Ma­dama şi Lante din Roma.