Scald (scandinav skald „poet”), nume al vechilor poeţi nordici (scandinavi şi mai ales islandezi), care trăiau pe lângă curţile conducătorilor militari. Poezia scalzilor, recitată fără nici un acompaniament, are un caracter eroic şi preamăreşte de obicei zeităţi sau personalităţi ale vremii. Lipsită de amploare epică, ea are un caracter căutat, preţios, un stil metaforic, bogat în perifraze. Deşi declinul ei începe dm sec. al XlII-lea, poezia s. continuă până în sec. al XV-lea, abordând mai târziu subiecte creştine. Cei mai vechi s. sunt personaje aproape legendare.