ritual 1. Orînduiala unei ceremonii religioase. 2. Cere­monial, derivat din vecbi tra­diţii religioase, care se desfă­şoară după anumite reguli cu prilejul unor momente impor­tante ale existenţei (naşterea, căsătoria, moartea) sau în le­gătură cu succesiunea anotim­purilor şi cu etape din procesul muncii (semănatul, culesul re­coltei etc). R. are strînse re­laţii cu folclorul, desfăşurarea sa fiind punctată, la poporul român, cu numeroase cîntece, ca oraţia de nuntă, bocetul, cîn-tecele drăgaicei, ale cununei etc.