Sidney [sidni], sir Philip (1554—1586), poet englez al Renaşterii. Personalitate multilaterală, S. a fost politician, curtean, diplomat, călător, comandant de oşti şi cărturar. A căzut eroic în bătălia de la Zutphen (Ţările de Jos) împotriva spaniolilor. A fost prieten cu filozoful Giordano Bruno şi protector al poetului Spenser. Cel mai de seamă sonetist englez dinaintea lui Shakespeare. S-a afirmat mai ales prin „Astrophel şi Stella” (postum, 1591), prima suită închegată de sonete cu o temă unică. A scris „Apărarea poeziei” (postum, 1595), manifest al umanismului estetic rinascentist, şi „Arcadia” (postum, 1590), primul roman pastoral din literatură engleză, inspirat după italianul Sannaz-zaro, spaniolul Montemayor ş.a.