Severţov, Aleksei Nikolaevici (1866-1936), biolog sovietic. A fost membru al Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S. A studiat probleme de morfologie evoluţionistă şi a stabilit legi ale procesului evoluţiei organismelor. Sevigne [sevine], Mărie de Rabutin-Chantal, marchiză de (1626—1696), scriitoare franceză, cunoscută prin vasta corespondenţă adresată fiicei sale („Scrisori”, postum, 1725), model de proză artistică spontană şi inspirată şi, în acelaşi timp, document realist care oglindeşte moravurile nobilimii franceze de la curtea lui Ludovic al XlV-lea.