Shkoder [şcodar] (Scutari), oraş în nordul R.P. Albania, situat pe malul sudic al lacului Shkoder, aproape de vărsarea Drinei. 43 950 loc. (1961). Vechi centru comercial şi unul dintre principalele oraşe moderne ale ţării. Industrie textilă, alimentară, de pielărie şi de ciment. Centru turistic.