Shkoder [şcoder], lac de origine tectonică situat în Peninsulă Balcanică, pe extremitatea sudică a Alpilor Dinarici, la frontiera dintre R.P. Albania şi R.S.F. Iugoslavia (356 km’2). Adâncimea maximă: 44 m. Navigabil.