Resht [reşt], oraş in nor­dul Iranului. 120 400 loc. (1960). Industrie textilă, alimentară, de pielărie. Nod rutier. Cen­tru comercial (deservit de por­tul Pehlevi).