Sfrâncioc (Lanius), gen de păsări călătoare, însectivore-răpitoare, din ordinul paserifor-melor, mai mari decât vrăbiile, cu cioc puternic, având jumătatea superioară curbată peste cea inferioară. Cuibăresc prin păduri, Hvezi şi grădini. În ţara noastră este frecvent s. mare (Lanius excubitor), cenuşiu pe spate şi alburiu pe pântece, cu pete negre contrastante pe coadă, aripi şi în dreptul ochilor. Sân. Berbecel, lupul-Vrăbiilor.