rindunică 1. (ZOOL.; Hirundo rustica) Pasăre călătoare din ordinul paseriformelor, mai mi­că decît vrabia, cu coada adînc bifurcată, cu ciocul scurt şi lat. Pe spate este de culoare albastru-închis cu luciu meta­lic, pe pîntece aibă-gălbuie, pe frunte şi pe bărbie roşie. Se hrăneşte cu insecte, pe care le prinde din zbor. îşi clă­deşte cuibul din lut şi paie. 2. (NAV.) Pînză pătrată purtată de un arbore vertical al unei nave cu pînze (a cincea pînză în înălţime de Ia baza arbo­relui).