Scolopendră (Scolopendră cingulataj, specie de miriapod cu corpul de 10—12 cm lungime, alcătuit din 21 de inele, fiecare cu câte o pereche de picioare. Muşcătura s. este periculoasă. Trăieşte în locuri uscate, pe sub pietre; în ţara noastră este frecventă în sudul ţării, mai ales în Dobrogea. Se hrăneşte cu insecte. Sân. Cârcăiac.