Sertizare (TEHN.) 1. Operaţie de asamblare sau de fixare a două piese tubulare, prin îndoirea pereţilor la capătul uneia dintre ele, micşorîndu-i-se în mod corespunzător secţiunea transversală (ex. S. ţevilor de foc la cazanele de abur, s. gloanţelor în tuburile cartuşului etc). 2. Fixarea unei pietre ornamentale sau a unei pietre preţioase în montura metalică prin îndoirea marginilor monturii.