rac² (EXPL. PETR.) 1. Dispozitiv folosit pentru fixarea coloanei de ţevi de pompare în coloana de exploatare a unei sonde. După destinaţie se deosebesc: r. de sigurantă, care intră în funcţiune în caz de accident (ruperea coloanei, smulgerea din filet etc.) pentru a fixa coloana de ţevi, împiedicînd astfel căderea ei în gaura de sondă; r. de ancorare, care este folosit pentru fixarea de la început a coloanei de ţevi de pompare în coloana de exploatare la adîncimea stabilită 2. Dispozitiv folosit în operaţiile de instrumentaţie pentru prinderea şi readucerea la suprafaţă a unor piese scăpate sau rămase accidental în gaura de sondă.