Sceptru (lat. sceptrum, din gr. skeptron „băţ, baston”), baston încrustat cu metale şi pietre preţioase, însemn al puterii monarhului.