Serbat, denumire a cetăţilor turceşti situate Ia marginea Imperiului otoman.