raia (turc. „turmă, gloată”) 1. Teritoriu ocupat de turci şi care forma hinterlandul unei cetăţi (în ţările române existau r. cetăţilor Brăila, Giurgiu, Turnu). 2. Denumire dată supuşilor creştini din Imperiul otoman.