Sensibilă (MUZ.) 1. Treaptă a şaptea a modurilor major şi minor, situată la o septimă superioară sau la o secundă inferioară faţă de tonică. 2. (în armonie) Denumire dată acordului construit pe treapta a şaptea a modurilor major său minor armonic, determinată de atracţia „sensibilă” faţă de acordul construit pe treapta întâi, către care tinde.