reportaj, material publicistic redactat cu scopul informării operative asupra unor evenimente, fapte diverse, de obicei ieşite din comun, regiuni mai puţin cunoscute sau care prezintă un anumit interes ocazional. După modalităţile literare şi gazetăreşti întrebuinţate, se disting: r. monografic, r. eseu, r. portret etc. Printre cei care l-au impus ca gen publi¬cistic de valoare, învestindu-1 cu calităţi literare, se numără: Egon Erwin Kisch, J. Fucik ş.a. în România, genul a fost inaugurat de întemeietorii pri¬melor publicaţii periodice: Heliade, Asachi, Bolliac ş.a. N. Filimon 1-a ridicat pe o treaptă superioară. R. literar românesc, prin Geo Bogza, Zahana Stancu, G. Călinescu ş.a., a cunoscut o mare înflorire în anii de după eliberarea ţării de sub jugul fascist.