Semper, Goţtfried (1803-1879), arhitect şi teoretician de artă german, reprezentant al stilului istoric-eclectic din a doua jumătate a sec. al XlX-lea. A studiat în Germania, Franţa şi Italia. A construit marele Teatru din Dresda, Muzeul imperial din Viena, biserica sf. Nicolaie din Hamburg, institutul şi observatorul astronomic din Ziinch; de asemenea a proiectat teatrul lui Wagner din Bayreuth. S. a demonstrat policromia arhitecturii greceşti antice. A scris „Stilul în artele tehnice şi tectonice” (1860). Sena, fluviu în Franţa (776 km). Izvorăşte din platoul Langres (Munţii Tasselot), străbate bazinul Parizian şi se varsă printr-un estuar în Marea Mânecii. Are un regim hidrologic variabil, cu nivele maxime iarna. Afluenţi principali: Marna şi Oise (pe dreapta). Cale de navigaţie importantă, accesibilă vas elor maritime (de 10 000 t) până Ia Rouen. S. este legată, prin numeroase canale navigabile, cu celelalte reţele hidrografice ale Franţei şi Europei de vest (prin Marna comunică cu Rinul, prin canalul Bourgogne şi canalul Marna comunică cu Saone, iar prin canalul Briare cu Loara). Trece prin oraşele Paris, Rouen ş.a.