Saar, râu în vestul Europei (246 km), pe teritoriul Franţei şi R.F. Germane, afluent pe dreapta al Mosellei. Izvorăşte din masivul Donon şi străbate regiunea industrială Saar, trecând prin Saarbrucken. Navigabil pe circa 120 km. Pnntr-un canal comunică cu canalul Rin-Marna.