Selenga, râu în centrul Asiei (circa 1 000 km), pe teritoriile R.P. Mongole şi Uniunii Sovietice, format prin confluenţa râurilor Ider (care izvorăşte din Munţii Hangai din R.P. Mongolă) şi Muren (care izvorăşte dm Munţii Tanu-Ola din R.P. Mongolă); se varsă în lacul Baikal printr-o deltă. Afluenţi principali: Egin-Gol pe stânga şi Orhon pe dreapta. Navigabil. Trece prin oraşul Ulan-Ude (U.R.S.S.) ‘. În 1861 delta râului S. s-a scufundat în lacul Baikal, în locul ei formându-se Golful Proval.