Seminar (lat. seminarium „pepinieră”) 1. Formă de activitate didactică practicată în cadrul învăţământului superior, al cursurilor de perfecţionare profesională etc, având ca scop fixarea şi adâncirea, prin discuţii şi prin referate, a cunoştinţelor transmise prin prelegeri sau însuşite prin studiu individual. 2. Şcoală de grad mediu pentru pregătirea preoţilor.