Sfert (IST.), dare în bani, reprezentând a patra parte din b i r, instituită de Constantin Mavrocordat, în Ţara Românească şi în Moldova, în secolul al XVIII-lea; se percepea de patru ori pe an.