Radziwill, familie de nobili lituani, din rîndurile căreia cei mai cunoscuţi reprezentanţi au fost: Nicolaie R. (1512-1588), hatman şi cancelar al Lituaniei, care a întreţinut relaţii de prietenie cu domnul Moldovei Despot Vodă (1561 —1563); lanus R. (1612—1655),mare hatman al Lituaniei, ginerele lui Vasile Lupu, domnul Moldovei. A încercat atragerea celor trei ţări române în Liga antiotomană iniţiată de Vladislav al IV-lea, regele Poloniei.