Secularizare (lat. med. saecularis, laic”), confiscare, trecere a proprietăţii bisericeşti şi mănăstireşti în proprietatea statului, în schimbul unei despăgubiri. În 1863 Adunarea legiuitoare a României a votat legea privitoare la s. averilor mănăstireşti.