Rachmuth, Ion (n. 1911), economist român, profesor universitar, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România. A tradus în limba română „Capitalul” (voi. I, 1947 şi II, 1951) şi a publicat studii îndeosebi cu privire la producţia de mărfuri, legea valorii şi fixarea preţurilor în socialism. Op. pr.: „Legea valorii şi temeiurile aplicării ei în economia socialistă” (1949), „Deosebirea esenţială dintre rolul economic al statului socialist şi rolul economic al statului capitalist (1960), „Aspecte ale crizei economiei politice burgheze contemporane” (1965).