reparaţie (DR.), acoperire a unui prejudiciu de către persoana răspunzătoare de pricinuirea lui. R. poate fi: în natură, cînd constă în restabilirea situaţiei anterioare, sau prin echivalent, cînd constă în acordarea unei despăgubiri. — Reparafii de război v. despăgubiri de război.