Secol, perioadă de o sută de ani, socotită de la 1 ianuarie anul 1 până Ia 31 decembrie anul 100; răstimp de o sută de ani (socotit de la orice dată). Sân. Veac.