Salieri, Antonio (1750-1825), compozitor austriac de origine italiană, reprezentant al operei italiene la Viena, apreciat de Gluck. A compus 39 de opere (printre care operă bufă „La Grotta di Trofonio”, „Tarare”, „Danaide” ş.a.), 7 cantate profane, oratorii, un recviem, 2 simfonii, 2 sonate pentru pian, 5 concerte instrumentale ş.a. S-a manifestat şi ca dirijor şi a desfăşurat o bogată activitate pedagogică (a fost profesorul Iui Beethoven, Liszt, Schubert).