Schlegel [şlegal], August Wilhelm von. (1767— 1845), critic literar, filolog şi poet german. A fost, alături de fratele său Friedrich, unul dintre teoreticienii şcolii romantice de la Jena (supranumită şi „primul romantism”), unde au întemeiat, amândoi, revista „Athenaeum” (1798-1800). Ca poet a scris, cu o eleganţă puţin afectată, dar şi cu virtuozitate, sonete, epigrame şi elegii. S. a preluat şi a dezvoltat, sistematizând ideile lui Friedrich S., categoriile estetice de bază ale romantismului. S-a afirmat că un valoros critic literar şi ca un demn continuator al Iui Herder în domeniul traducerilor („Operele dramatice ale lui Shakespeare”, 1797-1810; „Teatrul spaniol”, 1803-1809; „Florilegiu din poezia italiană, spaniolă şi portugheză”, 1803). În afara prelegerilor ţinute la universităţile din Berlin (,. Prelegeri despre beletristică şi artă”, 1804) şi din Viena („Despre artă dramatică şi literatură”, 1808), este important aportul său pe plan filologic în studierea limbilor orientale şi a sanscritei.