Seleucia (Seleukeia), numele mai multor oraşe (peste 12) în Orientul Apropiat, întemeiate de regele Seleucos I sau de urmaşii Iui (Seleucizi). Cele mai importante dintre ele erau situate pe ţărmul Mării Mediterane (în Siria) şi pe malurile Tigrului şi ale Eufratului.