Roth, Ştefan Ludwig (1796-1849), gânditor progresist sas, istoric, profesor şi pastor. A fost colaborator al lui Pestalozzi la Yverdon (1818 — 1820). A participat la revoluţia de la 1848 din Transilvania. Concepţiile sale politice (îndeosebi în ceea ce priveşte rezolvarea problemei naţionale) au avut o largă răspândire prin publicaţia „Siebenbiirgisches Wochenblatt”, la care colabora. A susţinut că limba română, ca limbă vorbită de majoritatea populaţiei Transilvaniei, ar trebui să fie recunoscută ca limbă oficială. Pentru ideile sale progresiste şi pentru participarea la revoluţie a fost condamnat la moarte de un tribunal militar maghiar şi executat la Cluj. Op. pr.: „Istoria Transilvaniei, încercare de o nouă periodizare” (1846).